NADZÓR

Posiadamy uprawnienia i doświadczenie do kierowania i nadzorowania robót budowlanych z zakresu instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Oferujemy:

  • Kierownictwo robót instalacyjnych
  • Nadzór inwestorski
  • Doradztwo techniczne